شماره تماس : ۲۲۳۹۸۲۵۰
شنبه - چهارشنبه: ۸:۰۰ - ۱۸:۰۰ پنج شنبه: ۹:۰۰ - ۱۴:۰۰

فیزیوتراپی اطفال یک اصطلاح کلی برای درمان نوزادان، نوپایان، خردسالان و بچه های 0 تا 18 سال توسط فیزیوتراپیست های متخصص در حیطه اطفال است. کیلنیک فیزیوتراپی دکتر راستگو مفتخر است که در زمینه انجام درمان فیزیوتراپی تخصصی به کودکان فعالیت می کند.
یکی از موارد شایعی که در مرکز فیزیوتراپی کودکان مورد بررسی و درمان قرار می گیرد، علت بد راه رفتن کودک نوپا است. از جمله این مشکلات کج گذاشتن پای کودک به سمت بیرون، کج گذاشتن پای کودک به سمت داخل و راه رفتن روی پنجه ها می باشند. به طور مثال فیزیوتراپی یک روش موثر برای درمان سرپنجه راه رفتن کودکان است. در این ویدئو توضیحات بیشتری در رابطه با این مساله داد می شود.