شماره تماس: 02122398250
پاسخگو همه روزه

فیزیوتراپی برای بیمه شده گان بیمه ایران در کلینیک فیزیوتراپی دکتر راستگو

خوشبختانه با  عقد قرارداد فیزیوتراپی دکتر راستگو با بیمه تکمیلی ایران، بیمه شده گان محترم بیمه ایران می توانند از خدمات تخصصی در این مرکز با سهولت بیشتری استفاده کنند.

در این مقاله در مورد نحوه پذیرش بیمه شده گان بیمه ایران و دستورالعمل های انجام خدمات درمانی در فیزیوتراپی دکتر راستگو توضیح می دهیم.

فیزیوتراپی با بیمه ایران سقف بیمه ایران برای فیزیوتراپی - iran insurance 300x300 - سقف بیمه ایران برای فیزیوتراپی

افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی ایران بسته به میزان پوشش بیمه ایران روی خدمات درمانی ایشان به دو دسته تقسیم بندی می شوند:

۱. بیمه شده گان بدون محدودیت سقف پرداخت بیمه ای. در این گروه بیمه پایه می تواند دفترچه بیمه ایران یا سایر بیمه های پایه مانند تامین اجتماعی، بیمه سلامت یا بیمه نیروهای مسلح، بسته به ارگان بیمه شونده باشد.

۲. بیمه شده گان با محدودیت سقف پرداخت بیمه ای. در این افراد پوشش بیمه ایران بر خدمات درمانی بیمار دارای محدودیت است، یعنی ممکن است که لازم باشد بیمار درصدی از هزینه درمان خود را پرداخت کند.

خدمات درمانی بیمه ایران به صورت آنلاین است. بدین صورت که فرد با داشتن نسخه فیزیوتراپی به کلینیک فیزیوتراپی مراجعه می کند. متصدی پذیرش در کلینیک، کد ملی بیمار را در سیستم آنلاین مربوط به بیمه ایران وارد می کند و از سطح تحت پوشش و شرایط بیمه وی مطلع شده و معرفی نامه آنلاین برای وی صادر می کند. سپس برگه دفترچه بیمه یا همان نسخه فیزیوتراپی بیمار توسط متصدی پذیرش از دفترچه بیمه بیمار جدا می شود. متصدی پذیرش فیزیوتراپی آدرس و شماره تلفن بیمار را از وی می پرسد و پشت نسخه وی می نویسد. ذکر تاریخ جلسات و امضای بیمار به ازای هر جلسه در پشت نسخه فیزیوتراپی ضروری است.

فیزیوتراپی با بیمه سقف بیمه ایران برای فیزیوتراپی - dr rastgoo office 300x200 - سقف بیمه ایران برای فیزیوتراپی

بیمه شدگان محترم بیمه ایران لازم است که موارد زیر را در نظر داشته باشند:

بیمه تکمیلی برای فیزیوتراپی
بیمه فیزیوتراپی
سقف بیمه تکمیلی برای فیزیوتراپی
سقف بیمه ایران برای فیزیوتراپی